Visszér és harmat, Pókhálótól a visszeres csomókig - HáziPatika

Dr. M Mosóparfüm harmatcsepp illattal, ml | Dr. M | Biosziget

Most, három év és végtag mőtéte során elért eredményeinket kívánjuk ismertetni. Akkor a technikai részletekre, most inkább az eredményekre kívánunk összpontosítani. Mint a mőtéti számból jól látható, az eljárás, magas költségei ellenére egyre népszerőbb. Ez a népszerőség nemcsak a betegek, hanem a kollégák körében is észlelhetı, ez indokolja jelen közlésünket. A lézerek kedvezı visszér és harmat kihasználásával dolgozták ki a lézeres visszérmőtétet.

Az eljárás elsısorban a nagyobb visszér törzsek kezelésére alkalmas. A mőtét során fényvezetı szálat juttatunk az érbe, visszér és harmat így belülrıl kezelünk 1. A lézer hatás az ér összes rétegének szerkezetét érinti, annak zsugorodásához, elzáródásához, elhegesedéséhez, az érfal szerkezet teljes megszőnéséhez vezet 9.

Ez számos elınnyel bír a visszér hagyományos eltávolításával szemben.

Pókhálótól a visszeres csomókig

A klasszikus mőtéttel összehasonlítva itt nincsenek nagy sebek, sem a lágyék- sem a térdhajlatban, nincs nagyobb vérömleny a kivett ér helyén, kevesebb lehetıség van szövıdmények kialakulására, hiszen a mőtét rövidebb, kevesebbet roncsol, kevésbé avatkozik be a szervezetbe, kevésbé fájdalmas, és eddigi tapasztalatunk alapján a kiújulás is jelentısen kevesebb. Beteganyag Lézeres visszérmőtétet április 1.

Mint látható betegeink többsége nı. A korábbi közléshez viszonyítva az életkori átlag az idısebbek felé tolódott. A betegek túlzott testsúlya, - a klasszikus mőtéttel szemben, - itt nem jelent fokozott kockázatot, ezért 19 olyan betegen, akiknek testsúlya kg fölötti, egyikük kg elvégeztük a mőtétet. Mindkét lábon egyszerre 54 esetben történt beavatkozás. A korábbi indikációt, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelıen kiterjesztettük és a v.

Az erek átmérıjét az ultrahang UH vizsgálat 4 és 24 mm közöttinek mutatta.

Fittlábak - Vénástorna

Postthrombotikus varicositása három, lábszárfekélye 8, egyéb, krónikus vénás elégtelenségre utaló bırelváltozása 12 betegnek volt. Módszer A mőtéthez nm-es Biolitec dioda lézer készüléket alkalmazunk. Tapasztalatszerzés céljából 32 esetben nm-es lasert használtunk, de jelen adataink a nm-es készülékre vonatkoznak. Azért, hogy ez a nagy energiamennyiség a környezetet ne sértse, a korábban is alkalmazott tumescens local anaesteticumot 3 C-ra hőtve adjuk be.

A helyi érzéstelenítést szintén ekkor egészítettük ki vénás narcosissal propofol, midazolam. Az oldalágakat és perforans 2 2 vénákat, jóllehet mások lézerrel 11mi fogazott késsel távolítjuk el 3.

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Lézeres visszérmőtét újabb tapasztalatai. Bevezetés

A mőtét elıtt kis molekulasúlyú heparint, alatta és utána összesen ml infúziót és 2 amp Algopyrint adunk. Távozáskor a beteget bıséges folyadék fogyasztásra, a lábak kis terheléssel végzett aktív tornáztatására és járásgyakorlatok végzésére utasítjuk. Recept nélkül kapható fájdalomcsillapítók szedését ajánljuk. A fogazott kés bevezetésére szolgáló sebeket egy-egy öltéssel zárjuk, amelyet a mőtét után kb nappal veszünk ki.

visszér és harmat

Az elsı kontrollra másnap reggel, ezután 4 nap múlva, majd a mőtét után 2 héttel, a továbbiakban 1,3,6, hónapot követıen, késıbb félévente jön vissza. A célzott rugalmas kompressziót két hétig szigorúan, további hétig különbözı engedményekkel viseltetjük. Eredmények Az elsı 30 mőtét, a kezdeti kontroll UH vizsgálatok alapján sikeres volt, az ér a kezelt szakaszon elzáródott, de ezen betegcsoport 4 tagjában, hónapokkal a mőtét után, különbözı fokú rekanalizációt figyeltünk meg.

Ezért a további esetekben a lézer energiát, az expozíciós idı további nyújtásával, átlag háromszorosára emeltük.

visszeres bőrfekélyek

Ezt követıen újabb recanalizáció nem fordult elı. A sapheno-femoralis visszér és harmat elzáródásában kétféle occlusio típust találtunk.

A visszeres csomókig vezető út sokszor fájdalmas

Az egyik a lézer cégek által ajánlott, és a publikációkban közölt, kb. A másik occlusio típus a saphena junkció teljes elzáródása a v. A kétféle elzáródás típus nem okozott különbséget a mőtét eredményességében, de lehet, hogy ezt a hatást a követési idı rövidsége miatt még nem tudjuk megítélni.

A saphena törzs elzáródását is UH-al követtük, amely eleinte kevésbé, néhány nap, - néhány hét után egyre echodúsabb lett 4. Késıbb a lumen tovább zsugorodik és egy-egy szakasza már csak a felismerhetı részek folytatásaként sejthetı kötıszövetes köteggé alakul.

Fél év után az ér nagy része nem azonosítható. Ennek klinikai jelentısége, - varicositas megjelenése, fájdalom, stb. Recidiv varicositas a technikai változtatások óta nem jelentkezett.

A visszér. A megelőzés, a táplálkozás, gyakorlatok

A mőtét során fogazott késsel távolítjuk el az oldalágakat és szakítjuk meg a perforans vénákat 3. A lézer szál bevezetésére szolgáló tőszúrás nem maradt észrevehetı. Ulcus cruris-os betegeink legrövidebb 1, leghosszabb 3 hónap alatt gyógyultak A betegek közérzete a mőtét után közvetlenül, és az azt követı napokban jó. Akiknél mindkét lábon egyszerre végeztük a mőtétet szintén a mőtét napján, kb. Két beteg a mőtétet követı 3 órán belül hypotensio miatt nem ment el, csak ennek rendezıdését követıen távozott.

A betegek éjszakai ırzését eddig csak közlekedési okok és nem egészségügyi problémák indokolták. A mőtét utáni állapot objektívebb megítélésére 60 esetünkben, a beavatkozást 3 héttel követıen kérdıívet töltettünk ki. Szövıdmények tekintetében az alábbiakat észleltük: vérzés, nagyérsérülés, thrombosis, bırsérülés, septicus szövıdmény nem fordult elı, suffusio elsısorban a phlebectomia helyén volt, de elıfordult a lézerrel kezelt szakaszok fölött is, átmeneti pigmentáció a suffusio helyén több alkalommal visszér és harmat, ennek felszívódása átlag 2 hónapot igényelt, boka oedema az esetek harmadában jelentkezett, 4 eset kivételével visszér és harmat héten belül felszívódott, követtük azt a 12 esetünket, amelyekben a mőtéti területen a bır túlérzékenységét vagy hypaesthesiáját találtuk, ezek rendezıdése több hónapot vett igénybe, pulmonalis embolia egy esetben volt, a beteg állapota gyorsan rendezıdött, mélyvénás thrombosist ebben az esetben sem találtunk.

Termékleírás

Megbeszélés Lézeres visszérmőtéttel szerzett tapasztalataink a nemzetközi eredményekkel egyezıen kitőnıek 7,8, Az eljárás elve egyetlen lényeges ponton különbözik a standardnak tartott crossectomia és stripping mőtét elvétıl, ez a beömlés melletti oldalágak megszakításának kérdése. A klasszikus mőtét során ugyanis alapkövetelmény a lágyékhajlati feltárás és az oldalágak átvágása, míg a lézeres mőtét során ezek elzárása nem szükséges. Saját eseteinkben a sapheno-femoralis junkcióban kétféle elzáródás visszér és harmat észleltünk, az egyik, kb.

Ennek a különbségnek klinikai hatása a megfigyelt idıszakban nem volt, de lehetséges, hogy a követési idı rövidsége miatt nem észleltük. Csaknem 10 éves jó nemzetközi tapasztalat alapján nem indokolt lézer-mőtét során a beömlési oldalágak elzárására visszér a fürdőben akkor 7,8,9,11- saját eseteinket követni fogjuk, az esetleges különbségek felderítésére. Számunkra okulásul szolgált az elsı 30 mőtét során elıfordult négy recanalizáció.

Mások tapasztalatai alapján az alkalmazott besugárási energiát megemeltük, ami elejét vette további recanalizációknak Hasonló, minimális számú, klinikai jelentıség nélküli recanalizációkat mások is találtak 9. Ultrahanggal jól visszér és harmat a hegesedési folyamat, amelynek során végül az ér egy ultrahanggal fel nem ismerhetı kötıszövetes köteggé zsugorodik. Ki kell emelnünk, hogy a lézeres mőtét a betegeket kevésbé terheli meg: nincs vérveszteség, nincsenek olyan mértékő szövetsérülések, mint a hagyományos mőtét során.

A visszér és harmat hıhatás ugyanis a vénán belül érvényesül, a környezetet a véna fal külsı rétegei és a köré adott híg local anaestheticum védi 9. Ezért mindkét végtagon egyszerre, ezen kívül magasabb életkorban, nagyobb testsúly mellett, egyes kézben tartott kísérı betegségek diabetes mellitus, hypertonia, pajzsmirigy 4 4 mőködési rendellenességek, thrombosis visszér és harmat, stb. Általában a mőtéti területen megjelenı húzó érzést említenek.

  • Pin on Elemental
  • Alultápláltságot jelent.

Ha fájdalom lép fel, maximumának helye vagy a comb, vagy a visszér és harmat, míg a hagyományos mőtét esetén szinte minden beteg a lágyéki- ill. Lehet, hogy a mőtét alatti kellemetlenségek bódítással történt kiküszöbölésének is szerepe van a kisebb posztoperatív fájdalomban.

A lézer-mőtét esztétikai eredménye kitőnı, a néhány szúrt seb hónapok után alig észrevehetı, de mint tudjuk, a klasszikus mőtétel is elérhetünk kifogástalan eredményeket, tehát ebben a vonatkozásban nagy különbség nincs.

Az egyetlen és nagyon lényeges eltérés a lágyéki, ill. Kevesebb szövıdmény fenyegeti a lézerrel operált betegeket, hiszen lágyékhajlati metszésre nem kerül sor, -jelentıs eltérés ebben a vonatkozásban mutatkozik. A crossectomára alkalmazott lágyéki sebben, mint ismeretes egyes képletek nemkívánt sérülése, haematoma, suppuratio, nyirok csorgás, stb.

A stripping kapcsán fellépı haematoma sem alakul ki lézeres visszér és harmat során. Egyetlen, visszér és harmat mélyvéna thrombosis nélküli pulmonalis embolia esetünk alapján úgy véljük, hogy lézeres mőtét esetén célszerő a gyógyszeres thrombosis profilaxis visszér és harmat.

Hagyományos mőtét során ilyen szövıdményünk nem volt, ott elegendınek bizonyultak visszér és harmat egyéb profilaktikus eljárások.

belső visszér a nőgyógyászatban

A szövıdményeket áttekintve elmondható, hogy a legfıbb forrást jelentı lágyéki feltárás kiküszöbölésének köszönhetıen kevesebb a komplikáció, sıt a megelızésére tett intézkedésekbıl is kevesebbet kell alkalmazni. Azt észleltük, hogy ulcus cruris fennállása esetén is elınyösebb a lézeres, mint a hagyományos mőtét Tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy a lézeres visszérmőtét kedvezıbb, mint a klasszikus varicectomia: a klasszikus mőtét után jelentıs arányú kiújulás várható, kezdeti eredményeink alapján úgy tőnik a laser alkalmazásával ennek mértéke csökkenni fog, kevesebb a mőtét körüli fájdalom és kevesebb szövıdmény lépett fel.

Megfigyelhettük ugyanakkor azt is, hogy megfelelı tapasztalat szükséges a jó színvonalú eredmények eléréséhez. Irodalom 1. Bihari I. Érbetegségek, 3.

bejegyzések