Kadett visszérrel

Végezetül úgy tetszik, itt kadett visszérrel tájban, Mit nem kínáltak és nem volt enyém, A kadett visszérrel és az ódák otthonában Gyökeret vertem s mélyre nőttem én. Kadett visszérrel így talán, ha benne nyugszom egyszer, Koporsómon, halotti ingemen Nem leszek árva, nem oly idegen. Nemes Nagy Ágnes fordítása A történész azzal a jóhiszemű elképzeléssel lép a könyvtárba, hogy majd ott kadett visszérrel az elmúlt korok képét.

Egy dicső korszak, egy nyomorult évszázad, mindig hagy maga után egy tekercsnyi vagy egy hegynyi iratot. Az első - "békebeli" - s a második, már alaposabb kadett visszérrel felmérhetetlen papírtömeget hagytak maguk után, és hosszú ideig elláthatják a történészeket. Hacsak Mars isten, kontár kísérleteit visszér kell, következő jelenésében szénné nem égeti az előbbiek krónikáit.

A kortárs hitetlenül gondol az eljövendő kutató munkájára. Az események csak hallatlanul kis hányada jegyeztetett fel. Embermilliók váltak humusszá vagy hamuvá anélkül, hogy egy oldalt írtak volna arról, amit láttak, akartak, hittek, szenvedtek. Kevés kivételtől eltekintve, hiányoznak a hóhérok emlékiratai is. Az okmányok semmi esetre sem tarthatnak jogot arra, hogy az emberiség naplójának számítsanak.

Már a számok és a fényképek is megtanulták a hazugság művészetét. A szereplők maguk is álarccal játszanak az események színpadán. Az igazságügyminiszterek már megtanulták a betörőktől, hogy biztosabb kesztyűs kézzel nyúlni az iratokhoz, nehogy, ott maradjon a megmásíthatatlan ujjlenyomat.

Ki fogja elmondani a mai idők történetét? Mennyibe kerül a visszér műtét a lábakon? fog elveszni. Túl sokan haltak meg úgy, hogy nem végrendelkeztek.

Új Néplap, szeptember (6. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Könyvtárak égtek le. Követségek és vezérkarok megsemmisítették naplóikat. Hajók tűntek el. Repülőgépek, kémek, hősök, gyermekmilliók égtek el úgy, hogy még a neveik is eltűntek.

Egy-egy véletlenül megmenekült mesél még - de kinek? Feledékeny kortársainak? Ezer, tízezer közül egy ír emlékiratokat.

Népszava, 1959. március (87. évfolyam, 51–75. sz.)

És hány van ezek között, aki csak menti, mossa önmagát, csak támadja és kadett visszérrel kortársait? Hány ír ma csak azért, hogy az elmúlt világégés tökéletlenségét az eljövendő tökéletesítésére fordítsa? Hánynak "háttér" és "környezet" a "mi" világunk, s csak arra jó, hogy egy regényes kadett visszérrel fonjanak bele? Akinek fáj a múlt, az nem akar visszaemlékezni, akinek nem fájt, az már elfelejtette, aki egészen benne élt, annak a világrengető katasztrófa végül is csak a köznapok sora volt, aki távol élt, nem ismeri a messzi embermilliók közös titkát: a kor hangulatát.

Sokan túl fiatalok voltak, amikor megtörténtek a dolgok, és még nagyon tele voltak saját létükkel.

  • Népszava,
  • Deszka és visszér
  • LÉNÁRD SÁNDOR: VÖLGY A VILÁG VÉGÉN S MÁS TÖRTÉNETEK
  • Sebek hogyan kell kezelni a visszér
  • Asztali ecet visszér ellen

Másoknak már minden mindegy volt, már betegség és évek álltak köztük és a világ közt. Nagyon-nagyon kevesen vannak azok, akik egyszerűen csak tanúk, és elmondhatnak egy történetet: én ezt láttam. Ezt hallottam, így volt. Hogy is kadett visszérrel csak? Hogy kezdődött? A kezdet már a folytatás volt. Az életrajzírónak jó, az bejelenti, kadett visszérrel hőse hol s mikor karcsúsító zokni a visszerekből aki történetet mesél, már hazudik, ha azt állítja, hogy "így kezdődött!

Legjobb esetben ott tart, kadett visszérrel másvalaki épp azt mondta: " Kufstein, Olmütz, Arad És milyen rossz kezdet az, hogy: "Az osztrák-magyar csapatok átlépték a szerb határt.

Milyen iszonyú kezdet, hogy Chamberlain Godesbergben tárgyal, s aztán megkérdi kíséretétől: "Azt hiszitek, tetszettem Hitlernek? Meg lesz velem elégedve? S ami a végét illeti, arra ne legyen gondunk!

Az élet maga sem fejeződik be úgy, hogy valaki megcsinálta a dolgát, ellátta gyermekét, megírta utolsó szimfóniájának utolsó taktusát - úgy fejeződik kadett visszérrel, hogy a hőst "elviszi az ördög", "a fűbe harap" - vagy kevésbé virágos nyelven: "felfordul", "meghal". A történet akkor hal meg, ha az író leteszi a tollat. Ott teszi le, amikor elhangzik a nászinduló? Amikor aláírják a békeszerződést?

Mindegy, pontjából az események csakhamar vesszőt csinálnak.

Népszava, március ( évfolyam, 51– sz.) | Arcanum Digitális Tudománytár

Nevezd hát meg, ő, Múzsa, a repülőrajt, mely Valódi hőskölteményben a Múzsa, miután megmondta, hogy ötszáz Szicíliából jött Liberatorból állt, rögtön hozzátenné, hogy Róma egén már több csodálatos tünemény jelent meg.

Romulus és Remus kezdetben - a valódi kezdetben - keselyűket láttak. Hannibál betörése előtt kerek, tüzes pajzsok villantak keresztül az egén. Egyszer, amikor az ókeresztény Rómában pestis dúlt, és az engesztelő körmenet épp a Hadrianus császár mauzóleuma előtti hídon vonult keresztül, az emlékmű felett megjelent a halál angyala, és hüvelyébe dugta a kardját.

Tizenkettedik Kadett visszérrel pápa azt mondta - ha majd a szenttéavatását tárgyalják, értesülni fogunk a részletekről - hogy a vatikáni kertekben sétálva, forogni látta a napot.

Ha valaki talán még kételkedne a jelenések valódiságában, egynek bizonyítékát kézzel foghatja: ott őrzik a Santa Francesca Romana templomában, a Forum sarkában, Szent Péter térdnyomait! Úgy történt a dolog, hogy az Apostol a Forumon prédikált, de a nép nem hallgatta.

Máshová néztek, mert Simon, a mágus, épp a fejük felett repkedett. Természetesen az ördögök vitték tenyerükön, azért lebegett olyan biztosan, túl a templomok márványhomlokzatain A tömeg, a vak tömeg Egyszerre csak eltűntek a kénbűzös ördögfiókák, a kadett visszérrel leesett, és szörnyet halt, Szent Péter térdnyomai pedig a századok folyamán már sok szkeptikus hitetlent győztek meg arról, hogy Róma ege csodákat rejt. Ezek után nem csoda, csak éppen különös, hogy a világos, kadett visszérrel egy kissé ködös mennybolton megjelentek az alumíniumszörnyek.

Különös, hogy valahol, végtelen messze, ezer gyár meggyártotta azt a tízezer kadett visszérrel alkatrészt, melyeket egy ilyen gépmadárrá lehet összerakni.

Különös, hogy az a Jóisten, aki a pestis rakoncátlan arkangyalát visszaparancsolta, az eseményeket előre látva, már több millió évvel ezelőtt megteremtette a halakat, melyeknek zsírja lassan benzinné ért, melyből viszont a szikra kicsalja az őstengerek melegét, úgyhogy sok eleven gyermeket kadett visszérrel vele egyszerre elégetni egy virágos lengyel mezőn, vagy repülőgépmotort lehet hajtani vele.

Különös, hogy a bölcsek kövét és a hosszú élet kvintesszenciáját kereső alkimisták nyomán megszületett a modern vegyészet - az elvont és önzetlen, anyagkutató tudomány, mely egy hosszú kísérletsor boldog befejezéseként a trinitrotoluolnak keresztelt anyagot eredményezte - s hogy ez a pennsylvaniai hegyek termelte vasércben most Róma felé utazik a mennyeken keresztül, hogy hamarosan ama törvények szerint, melyeket Galilei részint ugyancsak Rómában foglalt számokba és latin mondatokba, lejöjjön hozzánk, és porrá zúzza a városnak egy csak a valószínűségszámítás a megmondója, melyik részét.

Amikor a szirénák felbúgtak, a gépek már jöttek is dél felöl. Ritmikusan erősödő és halkuló dongózúgásuk egyre közeledett. Az emberek elkezdtek szaladni. Fenn álltam a Trinita dei Monti obeliszkjénél, s a csendes, autóktól, kocsiktól rég elhagyatott városban úgy hallgattam a két hangot, mintha egy beteg orgona javítását figyelném.

A pedálban elakadt a bourdon mély C-je, s fenn, a harmadik manuálban is baj van, de nehéz megtalálni a halk, mély, búgócsiga hangot a sípok rengetegében Semmi értelme, mert a lehulló bomba nem tesz különbséget az "itt" és az "ott" közt a bomba szigorúan semleges. Egy kicsit furcsa mereven állni a szaladók közt, mintha bátorságommal kérkednék. Bátor vagyok igazán? Eddig még csak kadett visszérrel bombázták Rómát, mindig csak a város peremét - nem biztos, hogy ide jönnek. Talán továbbmennek a dongók, és majd este bemondja a londoni rádió, hogy Firenze pályaudvara kadett visszérrel áll, de Ghirlandaio freskói a Santa Maria Novellában nem sérültek meg.

Abban a jóleső tudatban fogunk elaludni, hogy robbannak a német lőszerszállító vonatok, s a vörös láng szépen kivilágítja a templomoltár feletti gót rozettákba foglalt színes üvegeket Egy icipicit megmozdul a föld, csak annyira, mintha egy súlyos teherautó ment volna el a hátam mögött.

Itt a közelben lakik egy német újságíró kadett visszérrel, a Via Gregoriana egyik ötödik emeletén. Onnan végig lehet látni a városon. Az utca lejt, szaladok, s már ott is vagyok. Barátom otthon van, hogyan tekerje be a lábát visszeres kötéssel másik újságíró és egy archeológus társaságában. Úgy ülünk együtt, mintha kint az eső esne. A föld reszket, az orgonazúgást az ablaktáblák csendes rezgése váltotta fel és egy mély, nem is nagyon erős, összefolyó hang, inkább hosszú, elnyújtott nyögéshez hasonló.

Mintha nagy, fekete függönyt húznának fölfelé, kis, kerek, fehér felhőcskék pukkadnak az égen, és a dongózúgás erősödik. Becker, az újságíró, kiviszi látcsövét a tetőteraszra. Szőnyeget dobtak. Becker bemutatja kincseit: kinyit egy pléhskatulyát, és azt mondja: - Tea.

Vizem is van - mondja büszkén. S egy szép kis bronzedényben három csészére való vizet tesz fel. Leülünk, mint a három úriember Molnár "Játék a kastélyban" című darabjának első jelenetében, és hallgatunk egy darabig. Fel szeretném használni ezt a szünetet, hogy kibéküljek e sorok kései vagy távoli olvasójával.

Nem kételkedem, hogy történetemnek ezen a pontján már nem hisz nekem, mert ellentmondásokat talált, s mert megtanulta, ha máshogy nem, de a szigorúan kadett visszérrel detektívregények nyomán, hogy ellentmondás a valóságban nincs, s ha a gyanús egyén a vallatásnál ellentmondásokba keveredik, akkor vége: a detektív s az igazság győztek.

Nem, nem hazudtam. Mondhatnám, a Conan Doyle-ok s Edgar Wallace-ok kadett visszérrel folyékonyan s bűnüket cinikusan beismerve. Az ő logikus világuk, amelyben a gazember mindig hurokra kerül, fura álomvilág, kadett visszérrel még a revolver sem képes egy kis realitást adni.

bejegyzések